top of page

Tisztelt Szülő!

 

A Mórahalmi Szent László Katolikus Általános Iskola orvosa és védőnője köszönti Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük az iskola tanulója lett. Az 1997. évi CLIV. Törvény 13. §-a ( A tájékoztatáshoz való jog) alapján ismertetjük Önnel a gyermekénél - az általános iskolai tanulmányok ideje alatt - kötelezően elvégzendő iskola-egészségügyi tevékenységek menetét.

Engedjék meg, hogy röviden bemutassuk munkánkat és kérjük bizalmukat, támogatásukat!

 

1./ Személyi higiénés ellenőrzések

Szeptember, január, április hónapokban tisztasági (tetvességi) szűrővizsgálat és szükség esetén, a tanév során bármikor, minden osztályban. Serke és tetű miatt kiszűrt gyermek szülei írásbeli értesítést kapnak. Kérjük a kezelés elvégzését, aminek a megtörténtét a védőnő ellenőrzi.

 

2./ A 2. 4. 6. és 8. évfolyamokon zajló védőnői és orvosi vizsgálatok

Védőnő által önállóan végzett szűrővizsgálatok: testi fejlődés (súly, magasság mérése, testtömegindex számolás) nyomon követése, vérnyomás mérése, látásélesség, színlátás (6. osztály), hallás vizsgálata, a mozgásszervek szűrése, pajzsmirigy vizsgálata (4. évfolyamtól) a módszertani irányelvek alapján. A vizsgálatok tanítási időben, az osztályfőnökökkel és a tanulókkal előre megbeszélt időpontokban zajlanak az iskolavédőnői szobában. Szükség esetén a tanuló személyre szabott tanácsot kap, és további gondozásban részesül.

Orvosi fizikális vizsgálat: fizikális belgyógyászati szűrés, a védőnő által kiszűrt elváltozások ellenőrzése, szükség esetén háziorvoshoz, szakorvoshoz utalás és a krónikus betegek gondozása. A vizsgálatok a Szent Margit Egészségházban, Dr. Forgács Erika iskolaorvos rendelőjében zajlanak, iskolaidőben. 

Amennyiben a gyermek vizsgálata során valamilyen eltérést tapasztalunk, jelezni fogjuk! Ebben az esetben kérjük a szülőket, a javasolt szakrendelésre a gyermeket vigyék el és az ott kapott eredményt juttassák vissza az iskolavédőnőhöz! Szintén kérjük a tájékoztatást abban az esetben, ha a gyermeknél valamilyen krónikus betegség lép fel, vagy baleset/műtét történt!

 

3./ Egészségnevelés

Osztályfőnöki órák, illetve egészséghét keretében a tanév során több alkalommal történik egészségnevelés általános személyi higiéne, egészséges táplálkozás, serdülőkor, káros szenvedélyek, baleset megelőzés témakörben.

 

4./ Védőoltások

Az általános iskola 6. osztályában DTaP és MMR emlékeztető oltásban, 7. évfolyamban pedig kötelezően Hepatitis B elleni, és választhatóan Humán Papilloma Vírus elleni Gardasil védőoltásban részesülnek a tanulók. A részletes tájékoztató az oltásokról, időpontról és a továbbiakról az aktuális évfolyamban történik.

Kívánjuk, hogy gyermekük egészségesen, tudással és diákélményekkel gazdagodva végezze el az iskolát!

 

Mórahalom, 2021. szeptember

 

 

                               Dr. Forgács Erika                                   Masa Andrea

                                iskolaorvos                                             védőnő

                                62/281-031                                             +3630/2577440

bottom of page