top of page

Tisztelt Szülő!

A Mórahalmi Szent László Katolikus Általános Iskola orvosa és védőnője köszönti Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük az iskola tanulója lett. Az 1997. évi CLIV. Törvény 13. §-a ( A tájékoztatáshoz való jog) alapján ismertetjük Önnel a gyermekénél - az általános iskolai tanulmányok ideje alatt - kötelezően elvégzendő iskola-egészségügyi tevékenységek menetét.
Engedjék meg, hogy röviden bemutassuk munkánkat és kérjük bizalmukat, támogatásukat!

 

1./ Személyi higiénés ellenőrzések

Szeptember, január, április hónapokban tisztasági (tetvességi) szűrővizsgálat és szükség esetén, a tanév során bármikor, minden osztályban. Serke és tetű miatt kiszűrt gyermek szülei írásbeli értesítést kapnak. Az otthoni kezelés megtörténtét a védőnő ellenőrzi.

 

2./ A 2. 4. 6. és 8. évfolyamokon zajló védőnői és orvosi vizsgálatok
Védőnő által önállóan végzett szűrővizsgálatok: testi fejlődés (súly, magasság mérése, testtömegindex számolás) nyomon követése, vérnyomás mérése, látásélesség, színlátás, hallás vizsgálata, a mozgásszervek szűrése, pajzsmirigy vizsgálata a módszertani irányelvek alapján. A vizsgálatok tanítási időben, az osztályfőnökökkel és a tanulókkal előre megbeszélt időpontokban zajlanak az iskolaorvosi szobában. Szükség esetén a tanuló személyre szabott tanácsot kap, és további gondozásban részesül.
Orvosi fizikális vizsgálat: fizikális belgyógyászati szűrés, a védőnő által kiszűrt elváltozások ellenőrzése, szükség esetén háziorvoshoz, szakorvoshoz utalás és a krónikus betegek gondozása. A vizsgálatok a Szent Margit Egészségházban, Dr. Forgács Erika iskolaorvos rendelőjében zajlanak, iskolaidőben. 
A gyermek vizsgálati eredményéről leletet adunk. Amennyiben eltérést tapasztaltunk, kérjük a szülőket, a javasolt szakrendelésre a gyermeket vigyék el és az ott kapott eredményt juttassák vissza az iskolavédőnőhöz! 
Szintén kérjük a tájékoztatást abban az esetben, ha a gyermeknél valamilyen krónikus betegség lép fel, vagy baleset/műtét történt!

 

3./ Egészségnevelés
Osztályfőnöki órák, illetve egészséghét keretében a tanév során több alkalommal történik egészségnevelés általános személyi higiéne, egészséges táplálkozás, serdülőkor, káros szenvedélyek, baleset megelőzés témakörben.

 

4./ Védőoltások
Az általános iskola 6. osztályában DTaP és MMR emlékeztető oltásban, 7. évfolyamban pedig kötelezően Hepatitis B elleni, és választhatóan Humán Papilloma Vírus elleni Gardasil védőoltásban részesülnek a tanulók. A részletes tájékoztató az oltásokról, időpontról és a továbbiakról az aktuális évfolyamban történik.
Kívánjuk, hogy gyermekük egészségesen, tudással és diákélményekkel gazdagodva végezze el az iskolát!

 

 

Mórahalom, 2023. szeptember


                               Dr. Forgács Erika                                   Masa Andrea
                                iskolaorvos                                             védőnő
                                62/281-031                                             +3630/2577440
 

bottom of page