top of page

KEDVES LEENDŐ ELSŐS SZÜLŐK!

Az általános iskolai beiratkozás időpontja:

2019. április 11. (csütörtök) 8.00-tól 19.00-ig 2019. április 12. (péntek) 8.00-tól 18.00-ig

A beiratkozás helye: az iskola titkársága

Kérjük, a beiratkozáskor hozzák magukkal:

• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) • a gyermek TAJ kártyája, adókártyája • nyilatkozat életvitelszerű lakcímről • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példányát, óvodai szakvélemény, nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény, sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye • az okmányirodában kapott ún. NEK azonosítót tartalmazó lapot (ehhez az okmányirodában a gyermekkel együtt kell megjelenni a gyermek születési anyakönyvi kivonatával, lakcímkártyájával és a szülő személyi igazolványával) – ez a diákigazolványhoz feltétlenül szükséges • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa • nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról - ennek alátámasztására szolgáló dokumentum lehet: o a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról o a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata o gyámhivatali határozat o bírósági ítélet o gyám esetén: gyámhivatali határozat • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: o regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártyaMórahalom, 2019. március 25. Pipicz Mihály Lászlóné igazgató

Legutóbbi hírek
bottom of page