KEDVES LEENDŐ ELSŐS SZÜLŐK!

April 1, 2019

Az általános iskolai beiratkozás időpontja:


2019. április 11. (csütörtök) 8.00-tól 19.00-ig
2019. április 12. (péntek) 8.00-tól 18.00-ig

 

A beiratkozás helye: az iskola titkársága


Kérjük, a beiratkozáskor hozzák magukkal:


•    a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
•    a gyermek TAJ kártyája, adókártyája 
•    nyilatkozat életvitelszerű lakcímről
•    az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példányát, óvodai szakvélemény, nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény, sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye 
•    az okmányirodában kapott ún. NEK azonosítót tartalmazó lapot (ehhez az okmányirodában a gyermekkel együtt kell megjelenni a gyermek születési anyakönyvi kivonatával, lakcímkártyájával és a szülő személyi igazolványával) – ez a diákigazolványhoz feltétlenül szükséges
•    a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa
•    nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról - ennek alátámasztására szolgáló dokumentum lehet:
   o    a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
       o    a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata
       o    gyámhivatali határozat
       o    bírósági ítélet
       o    gyám esetén: gyámhivatali határozat
•    a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: 
    o    regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya

 

 

Mórahalom, 2019. március 25.                        Pipicz Mihály Lászlóné igazgató
 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Legutóbbi hírek
Please reload

Szent László Katolikus Általános Iskola, Mórahalom