Szent László Katolikus Általános Iskola, Mórahalom  

KEDVES LEENDŐ ELSŐS SZÜLŐK!

April 1, 2019

Az általános iskolai beiratkozás időpontja:


2019. április 11. (csütörtök) 8.00-tól 19.00-ig
2019. április 12. (péntek) 8.00-tól 18.00-ig

 

A beiratkozás helye: az iskola titkársága


Kérjük, a beiratkozáskor hozzák magukkal:


•    a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
•    a gyermek TAJ kártyája, adókártyája 
•    nyilatkozat életvitelszerű lakcímről
•    az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példányát, óvodai szakvélemény, nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény, sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye 
•    az okmányirodában kapott ún. NEK azonosítót tartalmazó lapot (ehhez az okmányirodában a gyermekkel együtt kell megjelenni a gyermek születési anyakönyvi kivonatával, lakcímkártyájával és a szülő személyi igazolványával) – ez a diákigazolványhoz feltétlenül szükséges
•    a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa
•    nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról - ennek alátámasztására szolgáló dokumentum lehet:
   o    a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
       o    a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata
       o    gyámhivatali határozat
       o    bírósági ítélet
       o    gyám esetén: gyámhivatali határozat
•    a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: 
    o    regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya

 

 

Mórahalom, 2019. március 25.                        Pipicz Mihály Lászlóné igazgató
 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Legutóbbi hírek
Please reload