top of page

Missziós kereszt


2. osztályunkkal 2019. március 14-én meglátogattuk a templomunkba érkező Missziós keresztet. Megcsodáltuk, mint művészeti alkotást, szemléltük, mint ereklyetartót, és körbeálltuk, mint Jézus halálának és feltámadásának jelképét, hogy imádkozzunk Istenhez. Pár napra az esemény után megkérdeztük a gyerekeket, mi maradt meg bennük, mire emlékeznek legszívesebben a Missziós kereszttel kapcsolatban. A következő válaszokat kaptuk: - A keresztet nézve azon gondolkodtam, milyen sok helyen járhatott, mire eljutott hozzánk. - Nekem az tetszett a legjobban, hogy díszes indák között apró szemekben ott voltak a szentek ereklyéi, középen pedig a Szent Kereszt-ereklye. - Ima közben becsuktam a szememet és úgy éreztem, ott van velem Jézus és azt mondja: Légy jó! - A közös ének közben ki tudtam tárni a szívemet Jézusnak. Azt éreztem, hogy nagyon szeret engem. - Megköszöntem Istennek, hogy kaptam egy új biciklit. - Én meg azt köszöntem meg neki, hogy a hétvégén együtt volt az egész család. Ezeket a válaszokat hallva kicsit megdöbbentünk, milyen könnyen és természetesen tudnak Isten felé fordulni és megérezni az Ő jelenlétét a gyerekek. Talán nekünk is így kellene, hiszen Jézus ezt mondta: „ Hagyjátok csak a gyermekeket, ne akadályozzátok meg őket, hadd jöjjenek hozzám, hisz ilyeneké a mennyek országa!” (Mt 19, 14)

2. osztály és tanítónénik


A 3.a osztálynak hittanórára esett az imádságos fél órája. Ráadásul az utolsó dal végén, amikor elcsendesedtünk, megszólalt a déli harangszó. A felolvasók lelkesen jelentkeztek, és egy picit hallatszott csak a hangjukon és a tempójukon, hogy izgulnak. A Szívem csendben az Úrra figyel kezdetű dal ismerős volt régebbről a tanulók többségének, így begyakoroltuk, hogy kánonban is menjen. A keresztet az ereklyékkel együtt meglátva elámultunk, mert olyan szép volt. Jó érzés volt, hogy ott lehettünk végre, ennél a három méteres gyönyörűségnél. Kivételesen közel ülhettünk hozzá az imádság közben, sőt a végén körül is járhattuk. A szentek és boldogok ereklyéi emlékeztetnek minket azokra a magyar őseinkre, akikre példaképként tekintünk. Sok kérdést tehettünk fel Gábor bácsinak, például, hogy miért nincs fenn mindegyik ereklyetartó, illetve kiket avat az egyház boldoggá és szentté. Reméljük, hogy életünk során máskor is láthatjuk még a missziós keresztet. A 3. b osztály hittanórán Gábor bácsitól kapott információt a keresztről, annak jelentőségéről. Irodalom órán felosztottuk a gyerekek között Boritól kapott szöveget és énekórán gyakoroltuk az énekeket. A templomban a tanulók figyelmesen követték a forgatókönyvet. Imádsággal kezdtünk, a szövegek között zenét hallgattunk, és csöndben elmélkedtünk. Kértünk és hálát adtunk a Jóistennek a szeretteinkért, azért amink van. A végén egymás kezét fogva elmondtuk a Miatyánkot csöndben körbenéztük és elolvastuk a kiállított szöveget és megtekintettük a keresztet közelebbről.


A 4. a osztály vidáman, beszélgetősen tette meg az utat az iskolától a Szent László templomig. Élveztük a kora délutáni, tavaszi napsütést. Kacagtunk, fújta a szél a hajunkat. Ezzel a lendülettel érkeztünk meg a templom bejáratához, ahol alig bírtunk lakatot tenni a szánkra, mert annyi minden mondanivalónk volt. Csodálkozva és kissé meglepődve tapasztaltuk azt, hogy az előttünk lévő osztály milyen csöndes, higgadt. Furcsa ellentétet éreztünk a két társaság között. Majd beléptünk az Úr házába, és megpillantottuk a missziós keresztet. Először megdöbbentünk a mérete láttán, majd hatalmába kerített bennünket is a CSEND hatalma. Kissé megszeppenve foglaltunk helyet a kereszt előtt és pár percig csak csodálkoztunk. Rövid tájékoztatót kaptunk képek és leírások alapján a keresztről, és onnantól kezdve imaszövegeket hallgatva és felolvasva elmélkedtünk. Nagyon jó volt megélni a meghittség, az összetartozás, az Isteni hatalom jelenlétét. Szinte pillanatoknak tűnt az ott töltött fél óra, melynek lezárásaként minden kisdiák gyertyát gyújthatott, és elmondhatta, hogy kiért égnek ezek a mécsesek. Szebbnél szebb, igazán őszinte és felnőtt gondolkodásra valló mondatok, érzések hagyták el a gyerekek száját. Hálát adtak a családjukért, az iskoláért, a barátaikért, és könyörögtek az éhezőkért, az árvákért, a világ békéjéért. Kicserélődve, lelkileg megújulva és feltöltődve hagytuk el az épületet. Valami megváltozott. Ugyanúgy fújta a tavaszi szél a hajunkat, ugyanúgy csicseregtek a madarak és rügyeztek a fák. Mégis bennünk valami megváltozott. Valami, amit a Keresztnek köszönhetünk.


A 4. b osztállyal előzetesen megbeszéltük, hogy valójában mit is jelent a „misszió” szó. Mi ennek a csodálatos keresztnek a küldetése. A templomban Gábor bácsi várt bennünket. Megcsodálhattuk Ozsvári Csaba ötvösművész alkotását. Majd mesélt a keresztben elhelyezett szentek ereklyéiről. Az üzenetről, mely a kereszt által jut el mindannyiunkhoz, arról, hogy mi is szentek lehetünk, és ha Krisztussal élünk, akkor Ő magára veszi a keresztünket és annyit ad belőle, amennyit elbírunk. Az oltár előtt elcsendesedtünk, imádkoztunk Istenhez erőért, kitartásért, bölcsességért, szeretetért, és hálát adtunk mindenért, amit Tőle kaptunk.


5.a Szentségimádás Nagyon érdekes volt. Tetszett, hogy a kereszt nagy volt. Miután megnézegettük, egy rövid csönd közben elgondolkodtunk, hogy mit köszönhetünk Istennek. Nagyon jól éreztem magam. Remélem, hogy máskor is elmegyünk. Dudás Dorina, 5.a. Szentségimádás Nekem nagyon tetszett. Nagyon különleges volt számomra a kereszt. Jó volt az a nagy csönd és, hogy mindenki bele volt mélyülve a gondolataiba. Nagyon jók voltak a szövegek is. Amik még nagyon tetszettek a templomban lévő plakátok a szentekről. Jól éreztem magam.

Makra Boglárka 5.a.


5.b Az osztálytársaimmal voltunk a Szent László Király templomban egy közös imádságon. Az oltár mellett állt a Missziós kereszt, amiről már beszélgettünk hittanórán is. Nagyon szép látvány volt, sokkal szebb, mint a képeken. Most láthattuk a fakereszt gyönyörű növényi indái között a Szent Kereszt darabját, körülötte pedig a sok magyar szent ereklyéjét. Ezek között volt Szent Lászlónak, iskolánk névadójának is az ereklyéje, meg is kerestük a többi között. Jó érzés volt látni. Békésen álltuk körül a hatalmas keresztet, amely már hosszú utat tett meg zarándokútján, és most a mi templomunkba érkezett. Megható pillanat volt. Miután alaposan szemügyre vettük a keresztet, csendben imádkoztunk és elmélkedtünk. A többiekkel együtt számomra is felemelő, nagy élmény volt ez az esemény, a találkozás ezzel a különleges kereszttel.


6.a Borbás Flóra A mórahalmi templomba 2 napra érkezett meg a missziós kereszt. Emiatt Balázs atya a templomban tartotta meg a hittan óránkat. Amikor az osztályunk megérkezett a templomba egy kisebb, felnőttekből álló csoport már imádkozta a rózsafüzért. A plébánosunk elmondta, hogy a kereszt közepén maga a szent kereszt ereklyéje helyezkedik el. Körülötte pedig magyar szentek ereklyéi. Azt is megtudtuk, hogy a keresztet Ozsvári Csaba készítette. A tölgyfa keresztet bronz borítás díszíti. Balázs atya külön felhívta a figyelmünket a leveles-indás motívumok közt megbúvó pávákra, melyek az ókereszténység jelképei. A hittan óránk végén együtt elimádkoztuk a keresztről szóló imát és hálát adtunk azért, hogy a városunkban megcsodálhattuk a keresztet.


6.b Sok várakozás után megérkezett Mórahalomra a Missziós kereszt. E hír hallatán a 6.b osztály is ellátogatott 2019.03.13-án a templomba. Balázs atya már szeretettel várt minket hittanóra alkalmából. Mindenki kapott egy kis szórólapot és az atya bemutatta a keresztet. Megbeszéltük, mely szentek ereklyéi vannak benne. Ezután megnéztük a szentek életéről szóló plakátokat. Végezetül elmondtuk a szórólapon lévő missziós imát. Mindenkinek nagyon tetszett.

Legutóbbi hírek
bottom of page