top of page

Vízkereszti mise és teremszentelés


„Vízkereszt napja a IV. század elején kezdett a keresztények körében terjedni a napkeleti bölcsek látogatásának, Jézus születésének és keresztségének, valamint a kánai menyegzőnek az ünnepeként. Később az ünnep elsődleges témája a keleti egyházban Jézus keresztsége, nyugaton a háromkirályok látogatása lett. Máté evangéliuma szerint a háromkirályok a betlehemi csillagot követve mentek Keletről Júdeába, hogy az újszülött Jézusnak hódoljanak: aranyat ajándékoztak a Királynak, tömjént az Istennek és mirhát az embernek. A hagyomány szerint hárman voltak: Gáspár, Menyhért, Boldizsár. A vízkereszt második evangéliumi története szerint Jézust a Jordán folyóban megkeresztelte Keresztelő Szent János, és ekkor a Szentlélek galamb képében alászállt rá. Jézus ettől kezdve tanított. Az ünnep harmadik evangéliumi története Jézus első csodatétele. Jézus a kánai menyegzőn édesanyja kérésére borrá változtatta a vizet, és ezzel kinyilvánította isteni erejét. A római egyház szertartásai szerint ezen a napon vizet és tömjént szentelnek. A víz megszentelésének, azaz megkeresztelésének szertartásából ered a magyar vízkereszt elnevezés is.”

2018.01.04-én iskolánk tanulói is szentmisén vettek részt, és a szertartás részeként megtekinthették a víz szenteltvízzé való változtatásának folyamatát. A szenteltvíz egy fából készült gyönyörű új tárolóedénybe került, amely pontban ezen a napon kapott helyet a templomban, Csonka Attiláné, Edit néniék közbenjárására.

Vízkeresztkor kezdődik továbbá a házszentelések időszaka is. E szertartás során a pap szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat, valamint megáldja a benne lakókat, dolgozókat. Intézményünkben 2018.02.08-án került sor az osztálytermek, és az iskola többi helyiségének megszentelésére. Joó Balázs atya a szentelés után falinaptárral és szentképpel jutalmazta meg iskolánk lakóit, és eredményes, egészségben, áldásokban bővelkedő évet kívánt valamennyiünknek.

Legutóbbi hírek
bottom of page