Vízkereszti mise és teremszentelés

January 8, 2019

 

„Vízkereszt napja a IV. század elején kezdett a keresztények körében terjedni a napkeleti bölcsek látogatásának, Jézus születésének és keresztségének, valamint a kánai menyegzőnek az ünnepeként.
Később az ünnep elsődleges témája a keleti egyházban Jézus keresztsége, nyugaton a háromkirályok látogatása lett.
Máté evangéliuma szerint a háromkirályok a betlehemi csillagot követve mentek Keletről Júdeába, hogy az újszülött Jézusnak hódoljanak: aranyat ajándékoztak a Királynak, tömjént az Istennek és mirhát az embernek. A hagyomány szerint hárman voltak: Gáspár, Menyhért, Boldizsár.
A vízkereszt második evangéliumi története szerint Jézust a Jordán folyóban megkeresztelte Keresztelő Szent János, és ekkor a Szentlélek galamb képében alászállt rá. Jézus ettől kezdve tanított.
Az ünnep harmadik evangéliumi története Jézus első csodatétele. Jézus a kánai menyegzőn édesanyja kérésére borrá változtatta a vizet, és ezzel kinyilvánította isteni erejét.
A római egyház szertartásai szerint ezen a napon vizet és tömjént szentelnek. A víz megszentelésének, azaz megkeresztelésének szertartásából ered a magyar vízkereszt elnevezés is.”

2018.01.04-én iskolánk tanulói is szentmisén vettek részt, és a szertartás részeként megtekinthették a víz szenteltvízzé való változtatásának folyamatát. A szenteltvíz egy fából készült gyönyörű új tárolóedénybe került, amely pontban ezen a napon kapott helyet a templomban, Csonka Attiláné, Edit néniék közbenjárására.

 Vízkeresztkor kezdődik továbbá a házszentelések időszaka is. E szertartás során a pap szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat, valamint megáldja a benne lakókat, dolgozókat. 
Intézményünkben 2018.02.08-án került sor az osztálytermek, és az iskola többi helyiségének megszentelésére. Joó Balázs atya a szentelés után falinaptárral és szentképpel jutalmazta meg iskolánk lakóit, és eredményes, egészségben, áldásokban bővelkedő évet kívánt valamennyiünknek.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Legutóbbi hírek
Please reload

Szent László Katolikus Általános Iskola, Mórahalom