top of page

SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA

Szent István halála előtt Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Felajánlása óta a Magyarok Nagyasszonyaként is tiszteljük a Szűzanyát. A felajánlás 1038-ban történt, Nagyboldogasszony ünnepén. A legenda szerint, a szent király szemét és kezét a csillagok felé emelve így kiáltott föl: „Mennyek Királynéja, a világ dicsőséges megújítója, a Te oltalmadba, a Te legmagasabb könyörgésedbe ajánlom a szent egyházat püspökeivel és papságával, az országot előkelőivel és népével, mindnyájunknak búcsút mondva, a Te kezeidbe ajánlom lelkemet.” XIII. Leó pápa engedélyezte a Magyarok Nagyasszonya ünneplését, melyet az október 2-i vasárnapra tettek. Később X Piusz pápa október 8.-ra helyezte át, majd szeptember 12-én ünnepelték. 1984-től újra visszakerült október 8.-ra. Iskolánk, a Szent László Katolikus Általános Iskola 2018.10.08- án diákmisén emlékezett meg-e jeles eseményről. A szentmisét még ünnepélyesebbé tették a Szívvel-lélekkel amatőr egyházi kórus gyönyörű templomi énekei. Joó Balázs plébános úr ezt az alkalmat ragadta meg, hogy meghirdesse a szegénység elleni küzdelem világnapját, és a gyűjtés kezdetét. Negyedikeseinknek először volt alkalma ministrálni, és felolvasni a szentmisén. Igazán ügyesek voltak.

Legutóbbi hírek
bottom of page