top of page

Magyarok nagyasszonya-mise

„Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária, Emlékezzél meg örökségedről, melyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István neked fölajánlott és végrendeletében neked hagyott. Tekints kegyes arccal országodra és dicső érdemeid által légy szószólónk és közbenjárónk szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál.”

Ima a magyarok Nagyasszonyához-részlet


2017. október 9-én hétfőn, rendhagyó módon a napunkat, és egyben a tanítási hetünket is a templomban kezdtük egy bensőséges ünnepi szentmisével. Megemlékeztünk arról a történelmi eseményről is, amelyben első keresztény királyunk Szűz Mária oltalmába ajánlotta szeretett hazánkat. Iskolánk negyedikes tanulói tevékeny részt vállaltak a szentmise szertartásában, és igazán örömteli érzés volt látni, hogy komolyan veszik a rájuk bízott feladatokat. Dolli néni vezetésével jó volt együtt énekelni az ünnepi alkalomra kiválasztott dalokat, és felemelő érzés volt látni, az áldozáshoz felsorakozó kisdiákok hosszú sorát. A szentmise méltó lezárásaként meghirdettük a szegénység elleni küzdelem hetét, és a tartós élelmiszerek gyűjtésének kezdetét, ezzel is nyomatékosítva a másokért érzett felelősségérzet fontosságát. Lelkiekben feltöltődve, és h
ittel a szívünkben kezdtünk heti feladatainkhoz.

Legutóbbi hírek
bottom of page